Úvod

Základní škola Jabloňany  je školou rodinného typu, jejíž velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídě. Díky tomu máme na všechny naše žáčky čas a můžeme s dětmi být ve stálém kontaktu i během přestávek a volna. Nízký počet žáků nám umožňuje si s dětmi povídat, řešit s nimi jejich trable a neduhy,  ale i radosti a úspěchy, pohladit a povzbudit, pomáhat jim, když se zrovna něco nedaří, ať už je to nezavázaná tkanička u boty, odřený palec nebo zrovna ujetý autobus.

Nízký počet žáků dále umožňuje našim  pedagogům věnovat se stále více narůstajícímu počtu dětí  s individuální péčí. Všichni  zaměstnanci i žáci se společně snažíme o vytváření pohodového prostředí a otevřeného partnerství. Propojujeme vzdělávání se skutečným životem. Každý týden probíhá projekt s různou tématikou, který otevírá prostor pro široké působení a propojení oblastí teorie a praxe, vytváření vztahů na různé úrovni, žáci uplatňují v praxi to, co se naučili, získávají praktické zkušenosti.
Tyto projekty se týkají průřezových témat. Projektové hodiny probíhají pravidelně každý týden, nejčastěji v pátek.

Školu navštěvují převážně děti z obce Jabloňany, Obory a jeden žák  dojíždí  z Boskovic.
Škola je umístěna poblíž autobusové zastávky. Okolní lesnatá krajina poskytuje krásné prostředí pro přírodovědné a vlastivědné vycházky. Širokou celotýdenní nabídkou zájmových činností se snažíme chránit děti před patologickými jevy. Zájmové kroužky v naší škole zajišťuje Středisko volného času v Boskovicích – anglický jazyk, všeználek, sportovní hry, náboženství a hru na kytaru. V rámci  dalšího dotovaného projektu „Ovoce do škol“ mají děti 1x za 14 dní  k dispozici ovoce nebo zeleninu a jednou za měsíc je dětem umožněn nákup dotovaného Školního mléka.

 

Co Vám naše škola může nabídnout?

c                                                                                                                    – klidnou a přátelskou atmosféru

– školu rodinného typu

– individuální přístup ke všem dětem, asistent pedagoga

intenzivní on-line výuka při distančním vzdělávání

– projektové a sportovní dny – bruslení, plavání, divadlo, Halloween, vánoční jarmark, karneval, Den matek, netradiční zakončení školního roku, Noc s Andersenem, velikonoční jarmark, dětská olympiáda…

– počítačová učebna

– kroužky – Anglický jazyk, sportovky, rukodělky, příprava na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium

– ovoce do škol a mléčné výrobky

– provoz školy od 6:45 – 15:30 (nebo dle domluvy)